İstehsalat

Hal-hazırda İmperial Tobacco Group bütün dünyada 51 istehsal mərkəzinə malikdir. Bütün mərkəzlərin diqqəti istehsalın keyfiyyətinə, sadələşdirilmış biznes və baza qiymətinin optimallaşdırılmasına yönəldilib.

Siqaretlər Azərbaycana aşağıdakı fabriklərdən ixrac edilir:

Doğru