Imperial Tobacco Tarixi

Son 100 il ərzində İmperial Tobacco şirkəti yüksək keyfiyyətli tütün məmulatlarının istehsalında dünya lideri kimi tanınıb.

1901-ci ildən, İmperial Tobacco yarandığı vaxtdan bəri texnologiya və biznes sahəsində, eləcə də cəmiyyətdə əhəmiyyətli dəyişikliklər baş verib. Bu illər ərzində şirkətdə genişlənmə, çeşid artımı, novator ideyaların həyata keçirilməsi, birləşmələr və ayrılmalar olub.

Doğru